Công Ty Cổ Phần IQ Logistics

Tầng 4 tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Quy định xử lý khiếu nại & bồi thường

CÔNG TY CỔ PHẦN IQ LOGISTICS

Số.        /QĐ- IQ LOGISTICS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do-Hạnh Phúc

TP.Hồ Chí Minh,          tháng        năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành chính sách vận chuyển và chính sách bồi thường của Công ty cổ phần IQ Logistics

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CÔ PHẦN IQ LOGISTICS

Căn cứ Luật Bưu chính số: 49/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

Căn cứ nghị định số: 49/2010/NĐ-CP ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính;

Căn cứ Thông tư số: 05/2010/TT-BTTTT của bộ Thông tin và truyền thông quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 22/4/2008

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc công ty được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần IQ LOGISTICS đã được đại hội đồng cổ đông sáng lập công ty thông qua

Căn cứ quyết định số 012018-QĐ/BVC của hội đồng quản trị công ty cổ phần Bến Việt về việc bổ nhiệm giám đốc công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này “ Quy định về chính sách vận chuyển và chính sách bồi thường của Công ty Cổ phần IQ LOGISTICS”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2018.

Điều 3: Các ông (bà) Giám đốc các Chi nhánh, Trưởng các Phòng chức năng trực thuộc Công ty, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                              

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN MẠNH HOÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN IQ LOGISTICS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do-Hạnh Phúc

QUY ĐỊNH

Về chính sách vận chuyển và chính sách bồi thường của

Công ty cổ phần IQ LOGISTICS

I. CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

1. Yêu cầu về hàng hóa

- Hàng hóa vận chuyển phải:

+ Được đóng gói phù hợp theo quy định của hãng vận chuyển

+ Có các tài liệu /hồ sơ phù hợp với yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về nguồn gốc xuất xứ và điều kiện lưu hành;

2. Các loại hàng hóa không được phép vận chuyển:

- Vũ khí dân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng;

- Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;

- Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh; Các loại hóa chất, tiền chất bị cấm;

- Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách, ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoạt trật tự công cộng, chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Các loại pháo;

- Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử);

- Thuốc thú ý, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

- Thú vật, động vật hoang dã (bao gồm cả động vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng;

- Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người;

- Phân bón có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam;

- Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái;

- Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái;

- Khoáng sản đặc biệt, độc hại;

- Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường;

- Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;

- Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;

- Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;

- Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amphibole;

- Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và hóa chất độc hại hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.

- Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền.

- Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quý hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quý, đá quý;

- Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu;

- Hàng hóa có chứa chất phóng xạ, thiết bị bức xạ hoặc nguồn phóng xạ;

- Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm/hạn chế lưu thông, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu;

- Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hóa cấm nhập khẩu;

- Bưu gửi chứa nhiều bưu gửi, gửi cho nhiều địa chỉ nhận khác nhau;

3. Hàng hóa ngoài phạm vi cung cấp dịch vụ của IQ Logistics

- Nguyên liệu thuốc lá; thành phẩm thuốc lá số lượng lớn hơn 10 bao/đơn hàng

- Phế liệu;

- Thực phẩm thuộc Danh mục thực phẩm có nguy cơ cao;

- Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;

- Các loại hàng hóa khác theo quy định của pháp luật.

II. CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG

1. Quy định xác định trách nhiệm & giá trị hàng hóa

- Tại thời điểm bàn giao hàng hóa, nếu phát hiện hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, khách hàng phải từ chối nhận hàng và yêu cầu nhân viên có thẩm quyền của Bến Việt lập biên bản bất thường có ghi rõ tình trạng hàng hóa và có ký nhận của hai bên để có căn cứ giải quyết khiếu nại của khách hàng.

- Giá trị hàng hóa được bồi thường căn cứ vào:

+ Giá trị mua bảo hiểm hoặc giá trị khai nếu hàng hóa sử dụng dịch vụ mua bảo hiểm hoặc dịch vụ khai giá do IQ LOGISTICS cung cấp.

+ Cước vận chuyển của hàng hóa nếu hàng hóa không sử dụng dịch vụ mua bảo hiểm hoặc dịch vụ khai giá do IQ LOGISTICS cung cấp.

2. Chính sách bồi thường:

 Khách hàng sử dụng dịch vụ mua hộ bảo hiểm

Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ mua hộ bảo hiểm hàng hóa, mức bồi thường tối đa là 100% giá trị hàng hóa được bảo hiểm, tùy theo mức phí mua dịch vụ.

Khách hàng sử dụng dịch vụ khai giá

- Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ khai giá, mức bồi thường tối đa là 100% giá trị kê khai.

Khách hàng không sử dụng dịch vụ mua hộ bảo hiểm hoặc dịch vụ khai giá

- Đối với hàng hóa gửi nội địa:

+ Trong trường hợp khách hàng không sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa, mức bồi thường thiệt hại bằng 04 (bốn) lần mức cước đã thu khi chấp nhận bưu gửi theo như luật bưu chính Việt Nam quy định.

- Đối với hàng hóa gửi quốc tế:

+ Sau khi hoàn cước đã thu, khách hàng được bồi thường theo nấc khối lượng thực tế gửi đi với mức bồi thường là 300,000 VND (được tính theo từng nấc khối lượng 500gram, phẩn lẻ được tính bằng 500 gram) nhưng không thấp hơn 1,000,000 VND/bưu gửi.

3. Miễn trừ trách nhiệm đền bù, bồi thường

Chúng tôi không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hàng hóa trong các trường hợp sau:

- Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm của khách hàng (người gửi) hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của hàng hóa;

- Khách hàng (người gửi) không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng hàng hóa;

- Hàng hóa đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận hàng;

- Hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ, bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Khách hàng kê khai nội dung hàng hóa không đúng sự thật.

- Khách hàng (Người gửi) không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo luật định.

- Hàng hóa bị cướp, giật bởi người nhận mà Khách hàng (người gửi) đã chỉ định.

- Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật pháp Việt Nam.

- Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do Khách hàng (người gửi) vi phạm chính sách và quy định vận chuyển thì IQ LOGISTICS được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do khách hàng (người gửi) gây ra.

4. Thời hạn và thời gian giải quyết khiếu nại và thời gian bồi thường thiệt hại

4.1 Thời hạn khiếu nại

- 03 tháng kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình thư, bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi, chuyển phát chậm so với thời gian toàn trình đã công bố;

- 01 tháng kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy chuyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung liên quan trực tiếp đến bưu gửi;

- Khiếu nại chỉ có hiệu lực khi đi kèm biên bản bất thường có chữ ký của đại diện công ty Bến Việt và khách hàng.

- Trong một số trường hợp đặc biệt, thời gian giải quyết khiếu nại và thời gian bồi thường thiệt hại có thể thay đổi nếu có sự thống nhất của hai bên theo nội dung trong hợp đồng được ký kết.

4.2 Thời gian giải quyết khiếu nại và thời gian bồi thường thiệt hại

- Thời gian giải quyết khiếu nại tối đa không quá 02 tháng (đối với dịch vụ trong nước) và không quá 03 tháng (đối với dịch vụ quốc tế) kể từ ngày nhận được phiếu tiếp nhận khiếu nại của khách hàng.

- Thời gian bồi thường thiệt hại tối đa 30 ngày tính từ ngày các bên lập biên bản xác định trách nhiệm bồi thường

- Trong một số trường hợp đặc biệt, thời gian giải quyết khiếu nại và thời gian bồi thường thiệt hại có thể thay đổi nếu có sự thống nhất của hai bên theo nội dung trong hợp đồng được hai bên ký kết.

                         GIÁM ĐỐC

 NGUYỄN MẠNH HOÀNG
Chia sẻ